Maasgouw

Maasgouw is een gemeente in Midden-Limburg die per 1 januari 2007 is ontstaan uit de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. Deze drie gemeenten hebben besloten tot een vrijwillige gemeentelijke herindeling. Per 31 januari 2023 telt de gemeente 24.358 inwoners, verdeeld over de tien kernen: Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne, Thorn, Heel en Panheel, Wessem en Beegden. Maasbracht met ruim 7.000 inwoners is hiervan de grootste, gevolgd door Heel en Linne. De totale oppervlakte van de gemeente is 58,12 km².

In de historie is de naam Maasgouw terug te vinden in de Karolingische tijd (750 - 900 na Chr.). Gouw was een Germaanse aanduiding voor provincie. De gemeente Maasgouw ligt centraal in de historische Frankische gouw Pagus Mosarium. Deze Maasgouw bestreek een gebied langs de Maas van Luik tot Grave, ongeveer het Maasland (Limburg-Luik), de Maasvallei inclusief de huidige Nederlandse provincie Limburg, tussen Aken, Wezet en Nijmegen. Vanaf 900 na Chr. viel de Maasgouw uiteen in koninkrijkjes en vorstendommen, waaronder Thorn.